Záda HYPERMOBILITA

reflexní terapie

Proč bolí záda?

Protože je tam nejčastěji něco skřípnuté.

Proč je tam nejčastěji něco skřípnuté?

Protože je tam něco napnuté.

Co je tam napnuté?

Svaly, vazy, …

Proč jsou tam napnuté svaly, vazy, … ?

BUĎ:

A) Protože došlo k prochladnutí a co dělá materiál, když ho zchladíme – no přece smršťuje se. A svaly nejsou vyjímkou. Když zkrátí svoji délku, (kosti tak velkou smršťovací schopnost nemají), vše co obhospodařují – především vyvinou tlak na klouby (kosti stlačit nejdou) a ty začnou zúžovat své meziprostory. Tím jsou utlačována nervová vlákna vycházející z meziprostor kloubů. A to bolí.

NEBO:

B) Jsi ve stresu. Co děláme ve stresu? Vše se nám stahuje, napíná, připravuje se na bojové vypětí útěkem před mamutem.

NEBO:

C) Tím že špatně, nebo nedostatečně jsou záda inervována. Teď bychom mohli začít znovu:

Proč jsou nedostatečně……

NEBO: HYPERMOBILITA

D) Po náhlých příhodách (autonehodách) svalstva zůstávají i léta stažená. Zde jsem nabyl přesvědčení, že svalstva lidí po dramatických autonehodách reagují obráceně. Tedy nejdou uvolnit. Říkáme tomuto jevu hypermobilita. Na takového člověka masérsky obvykle nelze sáhnout, pouze reflexní terapií na ploskách. Svalstva místo uvolnění se stahují. Až bych to nazval namísto nepřesně hypermobilitou, tak automobilovým syndromem. Léta jsem hledal příčinu. Myslím, že ji mám. Svalstva mají za úkol též chránit celé tělo. Po zážitku z kupř. autonehody, dlouhodobě nedošlo k relaxaci svalstev. Neustále jsou v módu ochrany jedince – toto je příčina. To čeká taky na dizertační práci.

Lékem je cílené uvolňování svalstev a obnovování napojování inervací reflexně.